پرشین استاندارد

جکوزی آفرودیت پرشین استاندارد

جکوزی آفرودیت پرشین استاندارد

کد محصول: جکوزی افرودیت

برند » پرشین استاندارد
نام کالا » آفرودیت
کاربرد » جکوزی
طول » 180 سانتیمتر
عرض » 120 سانتیمتر
عمق » 57 سانتیمتر

5,400,000 تومان8,390,000 تومان
» توضیحات بیشتر
جکوزی آنالیا پرشین استاندارد

جکوزی آنالیا پرشین استاندارد

کد محصول: جکوزی آنالیا

برند » پرشین استاندارد
نام کالا » آنالیا
کاربرد » جکوزی
طول » 180 سانتیمتر
عرض » 85 سانتیمتر
عمق » 55 سانتیمتر

4,430,000 تومان7,420,000 تومان
» توضیحات بیشتر
جکوزی پرستیلا پرشین استاندارد

جکوزی پرستیلا پرشین استاندارد

کد محصول: جکوزی پرستیلا

برند » پرشین استاندارد
نام کالا » پرستیلا
کاربرد » جکوزی
طول » 170 سانتیمتر
عرض » 75 سانتیمتر
عمق » 54 سانتیمتر

3,740,000 تومان6,810,000 تومان
» توضیحات بیشتر
جکوزی دایموند پرشین استاندارد

جکوزی دایموند پرشین استاندارد

کد محصول: جکوزی دایموند

برند » پرشین استاندارد
نام کالا » دایموند
کاربرد » جکوزی
طول » 170 سانتیمتر    و       180 سانتیمتر
عرض » 70 سانتیمتر     و       80  سانتیمتر
عمق » 54 سانتیمتر     و       54  سانتیمتر

4,460,000 تومان7,760,000 تومان
» توضیحات بیشتر
جکوزی رونیا پرشین استاندارد

جکوزی رونیا پرشین استاندارد

کد محصول: جکوزی رونیا

برند » پرشین استاندارد
نام کالا » رونیا
کاربرد » جکوزی
طول » 180 سانتیمتر
عرض » 75 سانتیمتر
عمق » 54 سانتیمتر

4,350,000 تومان7,340,000 تومان
» توضیحات بیشتر
جکوزی کلیو پرشین استاندارد

جکوزی کلیو پرشین استاندارد

کد محصول: جکوزی کلیو

برند » پرشین استاندارد
نام کالا » کلیو
کاربرد » جکوزی
طول » 192 سانتیمتر
عرض » 100 سانتیمتر
عمق » 69 سانتیمتر

4,720,000 تومان7,710,000 تومان
» توضیحات بیشتر
جکوزی کیانا پرشین استاندارد

جکوزی کیانا پرشین استاندارد

کد محصول: جکوزی کیانا

برند » پرشین استاندارد
نام کالا » کیانا
کاربرد » جکوزی
طول » 180 سانتیمتر
عرض » 80 سانتیمتر
عمق » 56 سانتیمتر

4,700,000 تومان7,690,000 تومان
» توضیحات بیشتر
جکوزی هلنا پرشین استاندارد

جکوزی هلنا پرشین استاندارد

کد محصول: جکوزی هلنا

برند » پرشین استاندارد
نام کالا » هلنا
کاربرد » جکوزی
طول » 170 سانتیمتر
عرض » 70 سانتیمتر
عمق » 54 سانتیمتر

4,100,000 تومان7,090,000 تومان
» توضیحات بیشتر
جکوزی هیوا پرشین استاندارد

جکوزی هیوا پرشین استاندارد

کد محصول: جکوزی هیوا

برند » پرشین استاندارد
نام کالا » هیوا
کاربرد » جکوزی
طول » 136 سانتیمتر
عرض » 76 سانتیمتر
عمق » 106 سانتیمتر

مناسب برای معلولین

» توضیحات بیشتر
جکوزی ورونا پرشین استاندارد

جکوزی ورونا پرشین استاندارد

کد محصول: جکوزی ورونا

برند » پرشین استاندارد
نام کالا » ورونا
کاربرد » جکوزی
طول » 170 سانتیمتر
عرض » 80 سانتیمتر
عمق » 55 سانتیمتر

4,260,000 تومان7,250,000 تومان
» توضیحات بیشتر
kowsarweb