پرشین استاندارد

جکوزی دایموند پرشین استاندارد

جکوزی دایموند پرشین استاندارد

کد محصول: جکوزی دایموند

برند » پرشین استاندارد
نام کالا » دایموند
کاربرد » جکوزی
طول » 170 سانتیمتر    و       180 سانتیمتر
عرض » 70 سانتیمتر     و       80  سانتیمتر
عمق » 54 سانتیمتر     و       54  سانتیمتر

» توضیحات بیشتر
جکوزی رونیا پرشین استاندارد

جکوزی رونیا پرشین استاندارد

کد محصول: جکوزی رونیا

برند » پرشین استاندارد
نام کالا » رونیا
کاربرد » جکوزی
طول » 180 سانتیمتر
عرض » 75 سانتیمتر
عمق » 54 سانتیمتر

» توضیحات بیشتر
جکوزی کیانا پرشین استاندارد

جکوزی کیانا پرشین استاندارد

کد محصول: جکوزی کیانا

برند » پرشین استاندارد
نام کالا » کیانا
کاربرد » جکوزی
طول » 180 سانتیمتر
عرض » 80 سانتیمتر
عمق » 56 سانتیمتر

» توضیحات بیشتر
جکوزی هیوا پرشین استاندارد

جکوزی هیوا پرشین استاندارد

کد محصول: جکوزی هیوا

برند » پرشین استاندارد
نام کالا » هیوا
کاربرد » جکوزی
طول » 136 سانتیمتر
عرض » 76 سانتیمتر
عمق » 106 سانتیمتر

مناسب برای معلولین

» توضیحات بیشتر
جکوزی ورونا پرشین استاندارد

جکوزی ورونا پرشین استاندارد

کد محصول: جکوزی ورونا

برند » پرشین استاندارد
نام کالا » ورونا
کاربرد » جکوزی
طول » 170 سانتیمتر
عرض » 80 سانتیمتر
عمق » 55 سانتیمتر

» توضیحات بیشتر
قالب وردپرس