پرشین استاندارد

وان آسانا پرشین استاندارد

وان آسانا پرشین استاندارد

کد محصول: وان آسانا

برند » پرشین استاندارد
نام کالا » آسانا
کاربرد » وان
طول » 160        سانتیمتر
عرض » 70 (83)  سانتیمتر
عمق » 55         سانتیمتر

» توضیحات بیشتر
وان دایموند پرشین استاندارد

وان دایموند پرشین استاندارد

کد محصول: وان دایموند

برند » پرشین استاندارد
نام کالا » دایموند
کاربرد » وان
طول » 160   –      170   –     180 سانتیمتر
عرض » 70   –      70     –     80  سانتیمتر
عمق » 54   –      54     –      54 سانتیمتر

» توضیحات بیشتر
وان کلیو پرشین استاندارد

وان کلیو پرشین استاندارد

کد محصول: وان کلیو

برند » پرشین استاندارد
نام کالا » کلیو
کاربرد » وان
طول » 192 سانتیمتر
عرض » 100 (106)  سانتیمتر
عمق » 69 سانتیمتر

» توضیحات بیشتر
وان ویولا پرشین استاندارد

وان ویولا پرشین استاندارد

کد محصول: وان ویولا

برند » پرشین استاندارد
نام کالا » ویولا
کاربرد » وان
طول » 160   –      170   –     180 سانتیمتر
عرض » 70   –      70     –     80  سانتیمتر
عمق » 54   –      54     –      54 سانتیمتر

» توضیحات بیشتر
قالب وردپرس