پلی تک

دور دوشی آرنا ال ایکس پلی تک

دور دوشی آرنا ال ایکس پلی تک

کد محصول: آرنا ال ایکس

برند » پلی تک
مدل » آرنا ال ایکس
کاربرد » دور دوشی (کابین دوش )
ابعاد » 70*160 تا 70*170 سانتیمتر
80*160 تا 80*170 سانتیمتر

» توضیحات بیشتر
دور دوشی آرنا پلی تک

دور دوشی آرنا پلی تک

کد محصول: آرنا

برند » پلی تک
مدل » آرنا
کاربرد » دور دوشی (کابین دوش )
ابعاد » 80*100 تا 80*160 سانتیمتر

» توضیحات بیشتر
دور دوشی رویال پلی تک

دور دوشی رویال پلی تک

کد محصول: رویال

برند » پلی تک
مدل » رویال
کاربرد » دور دوشی (کابین دوش )
ابعاد » 110*110
120*120

1,380,000 تومان
» توضیحات بیشتر
دور دوشی کوادرا پلی تک

دور دوشی کوادرا پلی تک

کد محصول: کوادرا

برند » پلی تک
مدل » کوادرا
کاربرد » دور دوشی (کابین دوش )
ابعاد » 90*100 تا 90*160 سانتیمتر

1,825,000 تومان
» توضیحات بیشتر
دور دوشی ویتا ال ایکس پلی تک

دور دوشی ویتا ال ایکس پلی تک

کد محصول: ویتا ال ایکس

برند » پلی تک
مدل » ویتا ال ایکس
کاربرد » دور دوشی (کابین دوش )
ابعاد » 80*100 تا 80*120 سانتیمتر

» توضیحات بیشتر
دور دوشی ویتا پلی تک

دور دوشی ویتا پلی تک

کد محصول: ویتا

برند » پلی تک
مدل » ویتا
کاربرد » دور دوشی (کابین دوش )
ابعاد » 80*80
90*90
100*100

550,000 تومان
» توضیحات بیشتر
kowsarweb